Naši pracovníci

Složení a organizační struktura

Pedagogičtí pracovníci

  • ředitel - 1
  • zástupce - 2
  • třídní učitelé - 5
  • učitelé pro individuální výuku - 3
  • učitelé se zaměřením na pracovní činnosti - 2
  • asistenti pedagoga - 6

Nepedagogičtí pracovníci

  • školník – 1
  • úklidové práce – 2

Kontakty

Miroslav Marek, ředitel školy, 602 174 890, gpb@interdata.cz
Radomíra Kreibichová, zástupkyně ředitele, 737 946 348, kreira@seznam.cz
Petra Procházková, zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně a metodička prevence, 774 892 654, kusetka@seznam.cz
Ivana Marková, ŠVP koordinátor a kontaktní pracovník pro ŠPZ, 728 823 504, ivca.markova@seznam.cz

ADÁMKOVÁ Marcela, marcela.a@skolygp.cz

BERNÁŠEK Jakub, JakubBernasek@seznam.cz

ČECHOVÁ Markéta, marketavlckova@seznam.cz 

FOJTOVÁ Pavlína, tipa@seznam.cz

FRUSOVÁ Kamilafrusovi@seznam.cz

HOŠTIČKOVÁ Jana, jhost@seznam.cz

JANÉSKOVÁ Kateřina, katerin.janes@gmail.com

KOPŘIVOVÁ Jitka, KoprivovaJitka@seznam.cz

NOVOTNÁ Hana, novo.hanka@seznam.cz

OTÁHAL Milan, milanotahal@seznam.cz

UHLÍŘOVÁ Jolanajolana.uhlirova@seznam.cz

ŽEBROVÁ Iva, zebrovaiva@seznam.cz