Jsme Základní škola a Praktická škola Gabriely Pelechové. Zřizovatelem subjektu je spolek BABKOVA SPOLEČNOST, jehož dominantním cílem je habilitace osob ohrožených institucionalizovanou péčí. Škola je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska.

 

Od roku 1996 poskytujeme vzdělávací služby rozsáhlému spektru žáků a široké veřejnosti, která má zájem o vzdělávání kombinací metod školy klasické s alternativními metodami. Jednoznačně preferujeme individuální přístup (viz. také Vzdělávání).

 

Našimi žáky jsou děti se specifickými poruchami učení a chování, s různým typem a stupněm mentálního, tělesného či smyslového postižení, popř. s kombinací vad, žáci s diagnózou autismus i žáci z řad tzv. "normální zdravé" populace. Třídy tvoří přirozenou heterogenní inkluzivní skupinu (nikoliv ve smyslu "inkluze po česku", kterou považujeme za paskvil), kde jsou děti vzdělávány pospolu - plní různé vzdělávací programy různých ročníků napříč spektrem školní docházky ZŠ a SŠ, nehledě na jejich "míru inteligence", povahu handicapu či věk žáka.

 

Na dítě pohlížíme jako na jedinečnou a neopakovatelnou individuální osobnost, která zde získává, v rámci našich možností, optimální podmínky pro zdravé sebevědomí, prostor pro vlastní názor a vlastní seberealizaci. Žáky neznámkujeme.