Gabriela Pelechová

Od r. 1998 do r. 2002 žákyně základní školy Soukromých speciálních škol Gabriely Pelechové v Horní Poustevně.

Významná osobnost v dějinách života ÚSP Horní Poustevna. Do ústavu přišla ve čtyřech letech s diagnózou oligofrenie v kombinaci s těžkou oční vadou ve velmi zanedbaném stavu a nemluvící. Hrála si pouze v koutku s plenou a oči jí nystagmicky kmitaly zleva doprava. Tehdy patřila k problematickým, nekomunikujícím a neinteraktivním svěřencům.

V průběhu let zaznamenala obrovský pokrok a to jak duševní, tak motorický. Byla postupně vzdělávána v ústavní škole. Poté byla vřazena na diagnostický pobyt do Základní školy v Dolní Poustevně, který se více než osvědčil. Zde Gabriela absolvovala 3. - 5. ročník s prospěchem lepším než-li průměrným.

V té době MŠMT akceptovalo naši žádost o rozšíření statutu původně pomocné školy o statut školy zvláštní a spec. základní. Tímto krokem jsme výrazným způsobem posílili nabídku poskytovaných služeb na poli vzdělávání. Nízký počet žáků ve třídě, heterogenní prostředí a intenzivní individuální péče byly faktory, které nakonec rozhodly o přeřazení Gábiny do 6. ročníku spec. základní školy našeho soukromého zařízení.

Gabriela Pelechová ukončila úspěšně k 30.06.2002 základní školní docházku. Po té pokračovala ve vzdělávání na Střední škole v Novém Městě nad Metují, kde vystudovala obor Praktická škola dvouletá. Na tento navázala tříletým oborem Práce ve zdravotních a sociálních zařízeních - pečovatelské práce, který absolvovala v r. 2007.