Zaměstnanci

pedagogičtí pracovníci:

 • ředitel - 1
 • třídní učitelé - 5
  • zástupkyně ředitele pro pedagogicko výchovnou činnost a metodik prevence - 1
  • zástupkyně ředitele pro provoz a administrativu - 1
  • ŠVP koordinátorka - 1
 • učitelé pro individuální výuku - 2
 • asistenti pedagoga - 5

nepedagogičtí pracovníci:

 • školník - 1
 • pomocník na úklidové práce - 1