Odkazy

Ing. Pavel Lampa - daňový poradce. V hřejivém světle Lampy je Vaše skvělá budoucnost. Tel.: 602 118 087; email: pavel@pavellampa.cz; skype: pavellampa; icq: 269212118; www.pavellampa.cz.

Pro zájemce o místní informace z části severočeského regionu je tu Zpravodaj Šluknovska.

Služby, spojené s podporovaným zaměstnáváním osob s handicapem, poskytuje Agentura Pondělí nebo sdružení RYTMUS , jejichž cílem je dosažení plného začlenění lidí s postižením do společnosti - zejména systémem služeb, přizpůsobeným lidem a individuálním přístupem ke každému člověku.

Seznam vzdělávacích akcí a seminářů v Ústeckém kraji naleznete na stránkách Pedagogického centra.

Novinky ze života soukromých škol získáte na stránkách Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska SSSCMS.

Informace, týkající se péče o lidi s autismem, najdete na stránkách asociace APLA nebo na stránkách Autismus.

Chcete-li si objednat vzdělávací software pro žáky Vaší školy, navštivte Terasoft.

Učebnice a pomůcky, nejen pro děti se specifickými vývojovými poruchami učení, vydáva nakladatelství TOBIÁŠ.

Programy, které jsou určeny pro práci s dětmi s postižením ( pro rodiny, školy, atd. ), nabízí občanské sdružení PETIT.

Programy, které mohou být významným pomocníkem ředitele školy, jsou k dispozici u společnosti ATRE.

Zde je možno nahlédnout do katalogu firem Školouš, které nabízejí své výrobky a služby školám všech stupňů.

Na stránkách Metodického portálu Výzkumného ústavu pedagogického naleznete informace a náměty pro pedagogy předškolního, základního a gymnaziálního vzdělávání při zavádění rámcových vzdělávacích programů do praxe.