Digitalizujeme školu

Vytvořeno: Po, 11/27/2023 - 21:53 Autor: root
Logo

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

Škola je zapojena do projektu v rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti. (Leták povinné publicity).