Čarodějnice

Čtvrtek, Duben 30, 2015 - 08:00

Projektové dopoledne, tentokrát ve třídě u Ivy, úzce souvisí s ochranou před "dnešními Čarodějnicemi".